Komunikat Lotowy. W dniu 31.03.2020r. godz. 17.00 w miejscowosci Gora ul. Podwale 24 "palacyk" dobedzie sie zebranie Zarzadu Oddzialu na ktorym beda przyjmowane spisy golebi doroslych z poszczegolnych sekcji. Prosimy w miare mozliwosci o drukowanie spisow przez "kostki".

[ trzy egzemplarze z całości i trzy spisy 50 do GMP oraz 3 spisy 15 sztuk  DERBY.]. Dwa spisy z całości obowiązkowo potwierdzone przez lekarza weterynarii o szczepieniu przeciw Paramyxowirozie. Na spisie z całości hodowca jest zobowiązany zaznaczyć gołębie biorące udział w współzawodnictwie GMP, lub umieścić je na spisie jako pierwsze 50. Posiadacze systemów ESK są zobowiązani spisy wykonać zgodnie z przyporządkowaniem obrączek elektronicznych danego systemu lub dostarczyć dodatkowo przyporządkowanie ze spisem. Prosi się o sporządzenie spisów w formie komputerowej.

Prosi się aby gołębie na spisach były posegregowane według rocznika od najstarszych do najmłodszych.

Spisy proszę posegregować i dostarczyć w osobnych opisanych kopertach oraz zwrócić uwagę na prawidłowe opieczętowanie i czytelne podpisy.


W zakładce "Plan lotów" dostępne plany lotów i współzawodnictwa na sezon 2020


KOLEDZY, Zarzad Oddzialu przyjmuje zgloszenia osob chetnych do objecia w sezonie 2020 stanowiska kierowcy, oraz konwojenta oddzialowego. Propozycje prosze zglaszac do PREZESA lub v-ce PREZESA DS. LOTOWYCH.


Hasła dostępu na stronę oddziałową dostępne u prezesa ds. lotowych.

 

 

Copyright © Polski Zwi±zek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf